Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Eva Kuzielová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • COMPEĽOVÁ, Kristína - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Karbonatizácia zmesových cementových spojív s prídavkom kremičitého úletu a metakaolínu. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. - 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 29-35. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Type: AFC
  • KUZIELOVÁ, Eva - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - ŠILER, Pavel - PALOU, Martin T.. Thermal stability of the phases developed at high-pressure hydrothermal curing of class G cement with different pozzolanic and latent hydraulic additives. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9891-9902. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 0.639 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11254-2 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Type: ADCA
  • KUZIELOVÁ, Eva - TATARKO, Miroslav - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Influence of geothermal water and increased temperature on early and middle stages of hydration of multicomponent cement systems. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. - Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 131. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty) Type: AFG
  • PALOU, Martin T. - NOVOTNÝ, Radoslav - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana - PODHORSKÁ, Janette. The influence of supplementary cementitious materials on the hydration of Dyckerhoff G-Oil cement. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9935-9948. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 0.639 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11444-y (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí) Type: ADCA
  • SLANÝ, Michal - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš. Effect of silica fume - metakaolin combination on the thermal stability of cement pastes under hydrothermal conditions. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. - Kraków, Poland, 2022, p. 83. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference) Type: AFG
  • SLANÝ, Michal - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MATEJDES, Marián - PALOU, Martin T.. Metabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. - Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 76. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Type: AFG
  • ZHOU, Zhichao - SLANÝ, Michal** - KUZIELOVÁ, Eva - ZHANG, Wangyuan - MA, Liwa - DONG, Sanbao - ZHANG, Jie - CHEN, Gang**. Influence of reservoir minerals and ethanol on catalytic aquathermolysis of heavy oil. In Fuel, 2022, vol. 307, p. 121871-1-121871-11. (2021: 8.035 - IF, Q1 - JCR, 1.514 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-2361. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121871 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus