Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Janka Babeľová PhD.

National projects

* Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors

Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čikoš Štefan DrSc.

* PUFA-REPRO-BOOST - Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids

Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: MVDr. Fabian Dušan DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver