Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Mária Antónia Strýčková PhD.

National projects

* Between folk tales and science: exploring a shared noetic space

Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. PaedDr. ThDr. Marinčák Šimon PhD.

* Preparation and publication of a handwriting book of sermons and the Holy Scriptures interpretations from the 18th century

Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Žeňuchová Šašerina Svetlana PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver