Information Page of SAS Employee

PhDr. Martina Fiamová PhD. - projects

National projects

* IaS - Individual and Society –their Mutual Reflexion in Historical process
Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Program: APVV
Project leader: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020
* KODIELS - Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Program: APVV
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019
* The recruitment and the military service of Slovak Germans in Waffen-SS 1939-1945. The premises, process, enlistment into specific formations and the punitive consequences after 1945
Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019
* FPDS - From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
Program: APVV
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
* Political, Economic and Socio-cultural Elites of the Jewish Community in Slovakia from 1918 till 1945
Politické, ekonomické a kultúrne osobnosti - elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Projects total: 5

Note:
* cosolver