Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Zuzana Fačkovcová PhD.

National projects

* Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bérešová Anna PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver