Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MMedSc Eliyahu Dremencov DrSc

International projects

GenE-Humdi - Genome Editing to Treat Humans Diseases

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Duration: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc


National projects

Nano-Neuro-Plast - Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

* -

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.

* Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver