Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Júlia Kotulová PhD.

International projects

HENRI, H2I-S&D - - Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI - important projects of common European interest)

Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI-Významný projekt spoločného európskeho záujmu) IPCEI - Important Projects of Common European Interest),

Duration: 15.7.2022 - 14.7.2028
Program: Iné
Project leader: RNDr. Kotulová Júlia PhD.


National projects

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kotulová Júlia PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver