Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Zuzana Vivodová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KOLLÁROVÁ, Karin - KUSÁ, Zuzana - VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová - LIŠKOVÁ, Desana. The response of maize protoplasts to cadmium stress mitigated by silicon. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 170, p. 488-494. (4.527 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513. Typ: ADCA
  • ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - LABANCOVÁ, Eva - KOLLÁROVÁ, Karin - VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová. Vplyv kyseliny indolyl-3-maslovej (IBA) na rast koreňov a nadzemných častí kukurice siatej (Zea mays L.) v podmienkach abiotického stresu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 530-535. ISBN 978-80-223-4711-2. Typ: AFD
  • VOJTEKOVÁ, Kristína - LABANCOVÁ, Eva - RICHTEROVÁ-KUČEROVÁ, Danica - VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová - LIŠKOVÁ, Desana - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv galaktoglukomannánových oligosacharidov na distribúciu a akumuláciu oxidu dusnatého v koreňoch rastlín vystavených kadmiu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 601-606. ISBN 978-80-223-4711-2. Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus