Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Anna Kandričáková PhD.

International projects

* SafeGameMeat - Safety in the Game Meat chain

Bezpečnosť (Nezávadnosť) mäsa z poľovnej zveri v reťazci tzv. "z lesa po vidličku"

Duration: 29.9.2023 - 28.9.2027
Program: COST
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.

Projects total: 1

Note: * cosolver