Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Mgr. Roman Rosipal DrSc.

International projects

ReHaB - Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation

Smerovanie k spoľahlivej a uživateľsky prijateľnej symbióze BCI a VR: zameranie na kolaboratívnu neurorehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ERANET
Project leader: Ing. Mgr. Rosipal Roman DrSc.


National projects

TInVR - Trustworthy human–robot and therapist–patient interaction in virtual reality

Dôveryhodná interakcia človek–robot a terapeut–pacient vo virtuálnej realite

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Mgr. Rosipal Roman DrSc.

* Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

* Causal analysis of measured signals and time series

Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krakovská Anna CSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver