Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Katarína Ondáčová PhD.

National projects

* -

Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

* mClicID - -

Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver