Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jaromír Petržala PhD.

National projects

* DIFFUSE - Diffuse light in urban environment: A new model which embraces the optical properties of a local urban atmosphere

Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* SKYGLOW - Global Characterization of Skyglow

Globálna charakterizácia svetelného znečistenia

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling

Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kómar Ladislav PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver