Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jaromír Petržala PhD.

International projects

* INHAAR - International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers

Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie

Duration: 1.10.2022 - 31.10.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* BSS - The birth of solar systems (PLANETS)

Prachové častice v slnečnej sústave

Duration: 1.9.2023 - 30.9.2027
Program: 5RP
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.


National projects

* LIGHT-POLLUTION- - Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment

Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver