Information Page of SAS Employee

Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou - projects

National projects

Study of hydration process and microstructure development in multi-component cementitious binders
Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách
Program: VEGA
Project leader: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Projects total: 1

Note:
* cosolver