Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Jaroslava Ruttkayová

National projects

* The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.

* -

Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* -

Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver