Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr., Ing. Katarína Šipošová PhD.

International projects

AZCAI - Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging

Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: JRP
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.

Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials

Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.


National projects

* New Insight into the Role of Hydrophobic Interactions in Formation and Stability of Proteins Aggregates. Link to Oxidative Stress.

Nový pohľad na vplyv hydrofóbnych interakcií na tvorbu a stabilitu proteínových agregátov. Prepojenie na oxidačný stres.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.

-

Štúdium a modifikácia vlastností pavúčieho proteínu nadprodukovaného v Escherichia coli

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.

* The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver