Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Michal Danko, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

 • HOLKO, Ladislav** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - BIČÁROVÁ, Svetlana - POCIASK-KARTECZKA, Joanna. Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 180-191. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, CCC). ISSN 0042-790X.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Typ: ADDA

  Citácie:
  [2.1] SZOLGAY, Jan - BLOESCHL, Guenter - GRIBOVSZKI, Zoltan - PARAJKA, Juraj. Hydrology of the Carpathian Basin: interactions of climatic drivers and hydrological processes on local and regional scales HydroCarpath Research. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 2020, vol. 68, no. 2, pp. 128-133., Registrované v: WOS

 • HOLKO, Ladislav** - DANKO, Michal - SLEZIAK, Patrik. Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 2. Isotopic data, trend and attribution analyses. Michal Danko, Patrik Sleziak. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 192-199. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, CCC). ISSN 0042-790X.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. APVV-15-0497 : Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodiach [Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse]. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Typ: ADDA
 • JANČO, Martin - MIKLOŠ, Michal - DANKO, Michal - ŠKVARENINA, Jaroslav. Porovnanie vodnej hodnoty snehovej pokrývky v rôznych štádiách rozpadu klimaxovej smrečiny západných Tatier [Comparison of the snow water equivalent in different stages of decline climax spruce of Western Tatras]. In Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System : Book of peer-reviewed papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 111-121. ISBN 978-80-89139-47-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. APVV-15-0497 : Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse). Typ: AEDA
 • JANČO, Martin - MIKLOŠ, Michal - DANKO, Michal. Porovnanie vodnej hodnoty snehovej pokrývky v rôznych štádiách rozpadu klimaxovej smrečiny západných Tatier [Comparison of the snow water equivalent in different stages of decline climax spruce of Western Tatras]. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 73-73. ISBN 978-80-89139-48-4. Typ: AFH
 • MUJTABA, Babar** - HLAVÁČIKOVÁ, Hana - DANKO, Michal - DE LIMA, Joao L.M.P - HOLKO, Ladislav. The role of stony soils in hillslope and catchment runoff formation. Hana Hlaváčiková, Michal Danko, João L.M.P. de Lima, Ladislav Holko. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 144-154. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, CCC). ISSN 0042-790X.(APVV-15-0497 : Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse. VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny). Typ: ADDA

  Citácie:
  [2.1] SZOLGAY, Jan - BLOESCHL, Guenter - GRIBOVSZKI, Zoltan - PARAJKA, Juraj. Hydrology of the Carpathian Basin: interactions of climatic drivers and hydrological processes on local and regional scales HydroCarpath Research. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 2020, vol. 68, no. 2, pp. 128-133., Registrované v: WOS

 • SLEZIAK, Patrik** - SZOLGAY, Ján - HLAVČOVÁ, Kamila - DANKO, Michal - PARAJKA, Juraj. The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters. In Journal of hydrology, 2019, vol. 583, p. 24639-24639. (2018: 4.405 - IF, Q1 - JCR, 1.830 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0022-1694.(APVV-15-0497 : Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse). Typ: ADCA
 • SLEZIAK, Patrik** - HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - PARAJKA, Juraj. Uncertainty in the Number of Calibration Repetitions of a Hydrologic Model in Varying Climatic Conditions. In Water, 2020, vol.12, iss. 9, p. 1-17. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. APVV-15-0497 : Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Typ: ADCA
 • SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal. Modelovanie vodnej hodnoty snehu v horskom povodí pomocou dvoch distribuovaných modelov [Modelling of snow water equivalent in a mountain catchment using two distributed models]. In Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System : Book of peer-reviewed papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 101-110. ISBN 978-80-89139-47-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny). Typ: AEDA
 • SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal. Modelovanie vodnej hodnoty snehu v horskom povodí pomocou dvoch distribuovaných modelov [Modelling of snow water equivalent in a mountain catchment using two distributed models]. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 47-47. ISBN 978-80-89139-48-4. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus