Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Lucia Csáderová PhD.

National projects

* CA(9)NNIBAL - Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Significance of hypoxia induced carbonic anhydrase IX in diagnostics and therapy of lung adenocarcinoma

Potenciál hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v diagnostike a terapii adenokarcinómov pľúc.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Csáderová Lucia PhD.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Csáderová Lucia PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver