Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Miroslav Baláž, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ANTAL, Matúš - VESELSKÁ, Laura - MAKOVICKÝ, Peter - DAHLBY, T. - WOLFRUM, Christian - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia. Vplyv GPR180 receptora na fyziológiu pankreasu. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 31-36. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2024. Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024. VEGA 2/0128/23 : ÚLOHA GPR180 V REGULÁCII FUNKCIE BETA BUNIEK PANKREASU A PATOGENÉZE DIABETU) Type: AFD
  • LAPINOVÁ, Jana - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia - CSÁDEROVÁ, Lucia - GOLIAŠ, Tereza - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - HEEREN, Joerg - PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina**. Unlocking the paracrine crosstalk: adipocyte-derived factors affect carbonic anhydrase IX expression in colon and breast cancer cells. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 164-179. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_240321N127 (APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. VEGA 2/0050/24 : Štúdium inverzného vzťahu medzi karbonickými anhydrázami CA IX a CA IV a jeho významu pre nádorový fenotyp. VEGA 2/0102/23 : Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus