Information Page of SAS Employee

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • CABUS, Sofie - ILIEVA-TRICHKOVA, Petya - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Analytical report of the associations between system characteristics and lifelong learning participation with particular concern for disadvantaged groups and youth at risk of exclusion. Dostupné na internete: <Sofie Cabus, Petya Ilieva-Trichkova, Miroslav Štefánik>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Type: GAI
  • CABUS, Sofie - ILIEVA-TRICHKOVA, Petya - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Barriers to adult participation in lifelong learning in a European policy context. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2019/02/enliven-pb1-january-2019.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Type: GAI
  • KORŠŇÁKOVÁ, Paulína - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Home-based parental involvement and parental perception of schools : a cross-country analysis. In Parental Involvement Across European Education Systems : Critical Perspectives. - London : Routledge, 2019, 1-16 p. ISBN 978-1-35-106634-1.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ABC
  • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country -Slovakia : [presentation]. Galway, Ireland : National University of Ireland, 2019. 1-27 slides. Dostupné na internete: <http://www.conference.ie/content/72.pdf>(Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce). Type: GII
  • ŠTEFÁNIK, Miroslav - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Modelling foreign labour inflows using a microsimulation model of an ageing country - Slovakia. In The 7th World Congress : International Microsimulation Association [Book of Abstracts]. - Galway, Ireland : National University of Ireland, 2019, p. 90-91. Dostupné na internete: <http://www.conference.ie/content/BookOfAbstracts_7WC_IMA_v4.pdf>. Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus