Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana - ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Economic Development of Slovakia in 2022 [Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2022: Zaostrené na: Ekonomika v zovretí mimoriadnych hrozieb]. Reviewed by: Milan Žák, Barbora Mazúrová. 1. vyd. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2023. 172 p. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/430_aj_hospodarsky_vyvoj_2023_final.pdf. ISBN 978–80–7144–337–7 (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Type: AAB
  • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Bojíte sa robotov? Vzdelávajte sa! = Afraid of robots? Get trained! In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 16. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
  • KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Explaining the gaps between Roma and non Roma job-seekers in the access to employment programmes in Slovakia. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 93-97. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Type: AFH
  • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Prognóza nahradzovania pracovnej sily na slovenskom trhu práce = Forecast of labour force replacement on the Slovak labour market. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 18. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
  • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav - TOBBACK, Ilse - VANGEEL, Noah. The Role of Industrial Relations and Social Dialogue in Improving Adult Learning Outcomes and Equity. CELSI Research Report No. 54. Bratislava : Central European Labour Studies Institute (CELSI), 2023. 45 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/ISKILL_D2.1.-Role-of-Industrial-Relations-and-Social-Dialogue_Final_V2.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Type: GAI
  • STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Adult learning policies within almps in Slovakia: accessibility and regional differences. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 98-101. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus