Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Daniel Gogola PhD.

National projects

* MRCartilage - Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage

Automatický softvérový nástroj na výhodnocovanie kvantitatívnych MRI štúdií artikulárných chrupaviek v čase

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Dr. Szomolányi Pavol (PhD.)

FERINO - Advanced diagnostics of neurodegenerative disorders using magnetic resonance techniques and artificial intelligence

Pokročilá diagnostika neurodegenerat ívnych ochorení pomocou techník magnetickej rezonancie a umelej inteligencie

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Gogola Daniel PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver