Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Jana Lomenová PhD.

National projects

-

Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Lomenová Jana PhD.

* -

Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Heger Vladimír PhD.

* Multi-Glu - Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases

Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver