Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. RNDr. PhDr. Branislav Šprocha PhD.

National projects

-

Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. PhDr. Šprocha Branislav PhD.

-

Priestorové diferenciácie prirodzeného pohybu obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. PhDr. Šprocha Branislav PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver