Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Adrián Nemergut, Ph.D.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DEMIDENKO, Yuri E. - ŠKRDLA, Petr - RÁCZ, Béla - NEMERGUT, Adrián - BÉRES, Sándor. The Aurignacian in the Carpathian Basin of Eastern Central Europe and its Proto-Aurignacian industry type. In Scripta praehistorica : miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2021, s. 141-182. ISBN 978-606-537-5451. Type: ABA
  • HROMADOVÁ, Bibiána - KLARIC, Laurent - NEMERGUT, Adrián. Revízny archeologický výskum v Moravanoch nad Váhom-Podkovici = The revision excavation in Moravany nad Váhom-Podkovica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 59-61. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku) Type: AEDA
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - CHEBENOVÁ, Petra. Archeologický výskum v Sedmerovci = Archaeological research in Sedmerovec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
  • MORAVCOVÁ ÁBELOVÁ, Martina - HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent - VLAČIKY, Martin. Geoarcheology research of Podkovice site and Veľký Jarok in Moravany nad Váhom (Slovak Republic) during Pleniglacial (MIS 4 to MIS 2). In Field Trip Guide and Abstracts Book : 21st Slovak-Czech-Polish palaeontological Conference May 23-25, 2022. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 163-165. ISBN 978-80-8174-064-0. Type: AFF
  • NEMERGUT, Adrián. Archeologický výskum v Bobrove a Trstenej, časti Ústie nad Priehradou = The archaeological excavation in Bobrov and Trstená-Ústie nad Priehradou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 107-110. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku) Type: AEDA
  • NEMERGUT, Adrián - BOBEK, Pavol. Radvaň nad Dunajom - Kompa, Dunára Dulo : VS 20610. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 209 s. Type: GII
  • VOJTEČEK, Marek - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Záchranný výskum pri výstavbe železničného terminálu v Lužiankach = The rescue excavation at construction of the railway terminal in Lužianky. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 158-159. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
  • ŽAÁR, Ondrej - ŽAÁROVÁ, Ľubica - NEMERGUT, Adrián. Paleolitický výskum v Dolnom Srní = The Paleolithic excavation in Dolné Srnie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 172-173. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus