Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Tomáš Hrustič PhD.

National projects

* MaRoCoHazard - Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kidová Anna PhD.

* -

Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

* RELIROMA - Research of religiosity, spirituality and irreligiozity among the Roma in Slovakia

Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver