Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Jaroslav Katrlík PhD.

International projects

Mye-InfoBank - Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Duration: 6.10.2021 - 5.10.2025
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.


National projects

CoViD - Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

GLYCO4BIO - Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

* -

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) / Vývoj a aplikácia moderných metód pre detekciu glykánových biomarkerov

Duration: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Ing. Dudoňová Patrícia

LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1.7.2020 - 30.5.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver