Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Vladimír Cambel DrSc.

International projects

* skQCI - skQCI

skQCI

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Digital Europe Programme
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.

skQCI - Slovak Quantum Communication

Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra

Duration: 1.1.2023 - 30.6.2025
Program: Digital Europe Programme
Project leader: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.


National projects

* Study of magnetic vortex dynamics for device applications

Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šoltýs Ján PhD

Projects total: 3

Note: * cosolver