Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Magdaléna Váczyová PhD.

International projects

INTERMAGNET - International Real-time Magnetic Observatory Network

Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase

Duration: 1.1.2020 -
Program: Iné
Project leader: RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.


National projects

* Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes

Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Revallo Miloš PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver