Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Michal Schvarc, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Formy expanzie nemeckého kapitálu na Slovensko 1939 – 1945. In Vlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí : Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexte. Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (zost.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, s. 157-181. ISBN 978-80-574-0140-7. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 1/0184/20 : Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: BEF
  • SCHVARC, Michal. Akuma no tesaki furittsu fiara: Ichi-sho-shi-teki kenkyū shiron· : 悪魔の手先フリッツ・フィアラ: 一 書 誌的研究試論 · - = Fritz Fiala: A Man in the Service of Evil. (An Attempt at a Biographical Study). Translated by Kazunori Kimura. In Keizai ronshū, 2023, vol. 70, no. 4, p. 195-215. ISSN 0385-7263. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0133/12 : Problematika výskumu holokaustu na Slovensku. genéza metodologických a terminologických prístupov) Type: ADEB
  • SCHVARC, Michal - ZÜCKERT, Martin. Partisanen deutscher Nationalität in der Slowakei : Widerstand und rechtliche Anerkennung nach 1945. In Recht, Unrecht und Gerechtigkeit : Politische Justiz zwischen Diktatur und Demokratie. - Berlin : Metropol, 2023, s. 275-298. ISBN 978-3-86331-719-5. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: AECA
  • SCHVARC, Michal. Nemecká menšina na Slovensku. Spoločenské premeny v prostredí malej „ostrovnej" menšiny = The German minority in Slovakia. Social transformations in the milieu of a small ˮisland“ minority. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 317-324. ISBN 978-80-224-2001-3. (VEGA č. 2/0052/22 : Politické, spoločenské a ekonomické aspekty reptatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia) Type: AEDA
  • SCHVARC, Michal. János Esterházy a jeho miesto v moderných slovenských dejinách = János Esterházy and his place in modern Slovak history. Recenzenti: Miroslav Michela, Dušan Segeš. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2023. 191 s. ISBN 978-80-88726-84-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: BAB
  • SCHVARC, Michal. Masový vrah s univerzitným diplomom : kariéra Otta Ohlendorfa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 280-291. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
  • SCHVARC, Michal. Pomáhal rozbíjať Česko-Slovensko : život a kariéra Wernera Göttscha. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 270-278. ISBN 978-80-224-2027-3. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus