Information Page of SAS Employee

Mgr. Richard Filčák MSc. PhD. - projects

International projects

European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
Program: COST
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Duration: 7.11.2017 - 6.11.2021
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Program: COST
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Duration: 27.11.2017 - 26.11.2021
ENTRANCES - ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies
Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť
Program: Horizont 2020
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Duration: 1.5.2020 - 30.4.2023


National projects

* MARGIWORK - Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective
Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve
Program: APVV
Project leader: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022
MARGIWORK - Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized: Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio- economic, geographic and socio-anthropological perspective
Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022

Projects total: 5

Note:
* cosolver