Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Dušan Senko PhD.

National projects

* Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bérešová Anna PhD.

* Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Jánošíková Zuzana PhD.

* Inland saline habitats in Central Europe: islands of specific diversity in the midst of changes of natural ecosystems

Vnútrozemské slaniská strednej Európy: ostrovy špecifickej diverzity v čase výrazných zmien prírodného prostredia

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Dítě Daniel PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver