Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Vladimír Pätoprstý PhD.

National projects

-

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

* Génové manipulác - Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kormanec Ján DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver