Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Vladimír Pätoprstý PhD.

National projects

* Génové manipulác - Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kormanec Ján DrSc.

Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods

Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy

Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver