Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Vladimír Pevala, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MEŠKOVÁ, Klaudia - MÁRTONOVÁ, Gabriela - HRASNOVA, Patricia - SINSKA, Kristina - ŠKRABANOVÁ, Michaela - FIALOVÁ, Ľubica - NJEMOGA, Stefana - CEHLÁR, Ondrej - PARMAR, Oľga - KOLENKO, Petr - PEVALA, Vladimír - ŠKRABANA, Rostislav**. Cost-Effective Protein Production in CHO Cells Following Polyethylenimine-Mediated Gene Delivery Showcased by the Production and Crystallization of Antibody Fabs. In ??? Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antib12030051 Type: ADMA
  • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - POKORNÁ, Lucia - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - PEVALA, Vladimír - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter**. Yeast Sec14-like lipid transfer proteins Pdr16 and Pdr17 bind and transfer the ergosterol precursor lanosterol in addition to phosphatidylinositol. In Febs Letters, 2023, vol. 597, no. 4, p. 504-514. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 1.276 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1873-3468. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14558 (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. VEGA č. 2/0131/20 : Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Type: ADCA
  • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - POKORNÁ, Lucia - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - PEVALA, Vladimír - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter. Sec14p homologues Pdr16p and Pdr17p bind and transfer lanosterol as their second ligand. In 47th Annual Conference on Yeasts : 47th ACY, May 16 - 19, 2023. 1.vyd. - Bratislava, 2023, p. 83. ISSN 1336-4839. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou. Vega č. 2/0047/23 : Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení. 47th Annual Conference on Yeasts) Type: AFL
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus