Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris** - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income inequality as long-term conditioning factor of monetary transmission to bank rates. In Economic modelling, 2023, vol. 128, art. no. 106492. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-9993. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106492 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. VEGA č. 1/0476/21 : Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu) Type: ADCA
  • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan. Ekonomická závislosť a vek odchodu do dôchodku na Slovensku = Economic dependency and the retirement age in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 10. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
  • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan - JÁNOŠOVÁ, Miroslava. The Slovak National Transfer Accounts. In JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Conference Programme and Book of Abstracts : Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2022), Institute of Economic Research SAS, 10-11 November 2022 Smolenice, Congress Centre of SAS Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. [19]. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/427_meeting_of_the_ier_book_of_abstracts.pdf (APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus