Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MVDr. Iveta Plachá PhD

International projects

Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.

Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

MedPlants4Vet - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Duration: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

Projects total: 3

Note: * cosolver