Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Monika Hrubovčáková PhD.

National projects

* DEBIORE - Degradable metallic biomaterials with controlled drug release

Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kupková Miriam CSc.

* Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek PhD.

* NEOCAR - Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Com-Cer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver