Information Page of SAS Employee

RNDr. Marcel Človečko PhD. - projects

International projects

* EMP - European Microkelvin Platform
Europská Mikrokelvinová Platforma
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022


National projects

Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Človečko Marcel PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Quantum matters at very low temperatures
Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
Program: Iné projekty
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

Projects total: 3

Note:
* cosolver