Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Henrieta Paľová

National projects

* BLEPOSK - -

Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry

Duration: 15.10.2022 - 30.11.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Project leader: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.

Projects total: 1

Note: * cosolver