Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Alexandra Kisucká, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. Ján Gálik (edit.), Alexandra Kisucká (edit.), Juraj Blaško (edit.). 1. Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024. Program and Abstract Book. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium. ISBN 978-80-973388-6-2 Type: FAI
  • IHNÁTOVÁ, Lenka** - MAGUROVÁ, Martina - KISUCKÁ, Alexandra - KURUC, Tomáš - ILENINOVÁ, Mária - KUCHÁROVÁ, Karolína - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Body weight-supported treadmill training in spinal cord injured rats. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 34. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Type: AFH
  • ILENINOVÁ, Mária - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - MUDROŇOVÁ, D. - KURUC, Tomáš - GÁLIK, Ján - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Modulation of the gut-spinal cord axis by probiotic treatment in the Th9 compression model. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 35. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: AFH
  • KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - LUKÁČOVÁ, Nadežda. The impact of subpial administration of Chondroitinase ABC on glial scar components following SCI. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 39. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Type: AFH
  • KUCHÁROVÁ, Karolína** - KURUC, Tomáš - IHNÁTOVÁ, Lenka - GÁLIK, Ján - MAGUROVÁ, Martina - ILENINOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neurotrophic factor expression in different microenvironments six weeks after thoracic spinal cord injury and carnosine treatment. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 44. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Type: AFH
  • KURUC, Tomáš** - KUCHÁROVÁ, Karolína - KISUCKÁ, Alexandra - ILENINOVÁ, Mária - IHNÁTOVÁ, Lenka - KISS BIMBOVÁ, Katarína - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Aerobic exercise-driven brain resilience: insights into hippocampal alterations of obese rats. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 46. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Type: AFH
  • LUKÁČOVÁ, Nadežda** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Siponimod shows greater efficacy than methylprednisolone and Atorvastatin in reducing neuroinflammation and promoting recovery after spinal cord injury. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 51. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Type: AFH
  • MOTYL, J. - WENCEL, P. - KISUCKÁ, Alexandra - CZUBOWICZ, K. - LUKÁČOVÁ, Nadežda - STROSZNAJDER, J.B. The effect of Siponimod on neuronal and glial cell protein markers in the rat spinal cord injury model. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 59. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Type: AFH
  • WENCEL, P. - KISUCKÁ, Alexandra - MOTYL, J. - LUKÁČOVÁ, Nadežda - STROSZNAJDER, J.B. The role of sphingosine-1-phosphate receptor modulator (Siponimod) in spinal cord injury. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 78. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus