Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MVDr. Ľubomíra Grešáková PhD.

International projects

* BETTER - Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness

Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Duration: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.


National projects

Nutritional and health biomarkers in farm animals

Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Grešáková Ľubomíra PhD.

* ALTZINC - Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver