Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Lucia Kučerová DrSc.

National projects

REZTEST - Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver