Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Mikuláš Oros PhD.

International projects

ONEHEALTH - One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Oros Mikuláš PhD.


National projects

Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Oros Mikuláš PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver