Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Veronika Piscová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • HREŠKO, Juraj - PISCOVÁ, Veronika - BUGÁR, Gabriel - ČIERNIKOVÁ, Malvína - CELER, Slavomír. Spatial model of the postglacial lake basin - Christlová in the southern foreland of Studena dolina in the High Tatras /Slovakia/ [Priestorový model postglaciálnej jazernej kotliny - Christlová v južnom výbežku Studenej doliny vo Vysokých Tatrách /Slovensko/]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 20. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália** - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. The impact of past human activities on the current state of vegetation in historical settlements of a wine-growing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/ [Vplyv človeka v minulosti na súčasný stav vegetácie na bývalých historických osídleniach vo vinohradníckej kultúrnej krajine (Svätý Jur, Slovensko).]. In Land, 2023, vol. 12, no. 9, article no. 1 690. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/9/1690 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present) Type: ADMA
 • HURAJTOVÁ, Natália - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. Impact of human activities on the current state of vegetation in winegrowing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/ [Vplyv aktivít človeka na súčasný stav vegetácie vo vinohradníckej krajine (Svätý Jur, Slovensko)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 21. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MELICHER, Jakub - HREŠKO, Juraj. Landscape-ecological plan as a tool for management of Biosphere reserves [Krajinno-ekologický plán ako nástroj pre manažment biosférických rezervácií]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 65. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • PISCOVÁ, Veronika** - LEHOTAYOVÁ, Jarmila - HREŠKO, Juraj. Environmental education in the school system at elementary schools in Slovakia [Environmentálne vzdelávanie na základných školách v školskom systéme Slovenska]. In European Journal of Science and Mathematics Education, 2023, vol. 11, no. 4, pp. 650-671. (2022: 0.198 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2301-251X. Dostupné na internete: https://www.scimath.net/download/environmental-education-in-the-school-system-at-elementary-schools-in-slovakia-13377.pdf Type: ADEB
 • PISCOVÁ, Veronika** - ŠEVČÍK, Michal - SEDLÁK, Andrej - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - SLOBODOVÁ, Terézia. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia. In Diversity-Basel, 2023, vol. 15, no. 128. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.641 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d15020128 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Type: ADMA
 • PISCOVÁ, Veronika - SEDLÁK, Andrej - ŠEVČÍK, Michal - HREŠKO, Juraj - SLOBODOVÁ, Terézia - PETROVIČ, František. Resistance of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia [Odolnosť zregenerovaných vysokohorských spoločenstiev v Belianskych Tatrách na severnom Slovensku voči opakovanému experimentálnemu zošľapovaniu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 50. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Type: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - MELICHER, Jakub - BEZÁK, Peter - GAJDOŠ, Peter. The Tatra Biosphere Reserve as an educational site [Biosférická rezervácia Tatry ako náučná lokalita]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 69. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • PISCOVÁ, Veronika** - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - MAJKO, P. - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - LEHOTAYOVÁ, Jarmila - FALŤAN, Vladimír - ŠEVČÍK, Michal - HURAJTOVÁ, Natália - GDUĽOVÁ, Dominika - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIŠOVIČOVÁ, R. Social and environmental education in the Tatra Biosphere Reserve as a task for the implementation of Agenda 2030 (Slovakia). In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 138-139. Dostupné na internete: https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Type: GII
 • SLOBODOVÁ, Terézia** - PISCOVÁ, Veronika - CELER, Slavomír - HREŠKO, Juraj - SEDLÁK, Andrej. Vertical migration of alpine plant species on the Belianske kopa summit (Belianske Tatras Mts., Slovakia) [Vertikálna migrácia vysokohorských druhov rastlín na vrchole Belianska kopa (Belianske Tatry, Slovensko)]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 109-110. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Type: GII
 • ŠPULEROVÁ, Jana** - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12030537 (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Type: ADCA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of science to the sustainable development of Biosphere Reserves in Slovakia [Prínos vedy k trvalo udržateľnému rozvoju biosférických rezervácií na Slovensku]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 36. (Future-ready geography : conference) Type: GII
 • VITÁLIŠOVÁ, Katarína - VAVRÚŠOVÁ, Mária - PISCOVÁ, Veronika. Possibilities of ecotourism development in the Biosphere Reserve Poľana. In EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Proceedings. - Sharjah : Skyline University College, 2023, p. 8-18. ISBN 978-9948-787-15-0. Dostupné na internete: https://conference.eummas.net/dubai2023/ (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Global social and technological development and sustainability. EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Global social and technological development and sustainability) Type: BEE
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus