Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Miroslav Kocifaj DrSc.

International projects

INHAAR - International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers

Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie

Duration: 1.10.2022 - 31.10.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

BSS - The birth of solar systems (PLANETS)

Prachové častice v slnečnej sústave

Duration: 1.9.2023 - 30.9.2027
Program: 5RP
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* PLANETS - The Birth of Solar Systems

Zrod slnečných sústav

Duration: 26.9.2023 - 25.9.2027
Program: COST
Project leader: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.


National projects

LIGHT-POLLUTION- - Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment

Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.

* The use of passive devices for daylight transport into building interiors.

Využitie pasívnych zariadení na transport denného svetla do budov

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kómar Ladislav PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver