Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Klubicová PhD.

International projects

* COPYTREE - European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

Duration: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Perniš Miroslav PhD.


National projects

* AQUARAD - Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* CARBODNA - Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates

Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2027
Program: IMPULZ
Project leader: Mgr. Mravec Jozef PhD.

* Study of hydrolases involved in digestion in carnivorous plants of the genus Drosera

Štúdium hydroláz zúčastňujúcich sa procesov trávenia v mäsožravých rastlinách rodu Drosera

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Ing. Libantová Jana CSc.

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klubicová Katarína PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver