Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ANTOLOVÁ, Daniela - ŠNÁBEL, Viliam** - JAROŠOVÁ, Júlia - CAVALLERO, Serena - D'AMELIO, Stefano - SYROTA, Yaroslav - ROSOĽANKA, Róbert - AVDIČOVÁ, Mária - MITERPÁKOVÁ, Martina. Human alveolar echinococcosis in Slovakia:. In Plos Neglected Tropical Diseases : a peer -reviewed open-access journal published by the Public Library of Sciences, 2024, vol. 18, no. 1, art. no. e0011876. ISSN 1935-2735. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011876 (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. Vega č. 2/0107/20 : Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?. Vega č. 2/0157/22 : Molekulárne a fylogeografické štúdie pôvodcov vynárajúcich sa zoonóz - alveolárnej a cystickej echinokokózy. No. 09I03-03-V01-00046 : Recovery and Resilience Plan for Slovakia) Type: ADCA
  • ANTOLOVÁ, Daniela** - MITERPÁKOVÁ, Martina - ONDRISKA, František - BOLDIŠ, V. Human dirofilariasis in Slovakia – or "Hey, Doctor, something is moving under my skin!". In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 24. ISBN 978-80-972239-1-5. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Czech and Slovak Parasitological Days) Type: AFH
  • HURNÍKOVÁ, Zuzana** - MARIŠČÁKOVÁ, Renáta - MITERPÁKOVÁ, Martina. Newly established parasites and new challenges for veterinary practice in Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 20. ISBN 978-80-972239-1-5. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/ (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Czech and Slovak Parasitological Days) Type: AFH
  • KOMOROVÁ, Petronela** - MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana. Small mammals as a reservoir of zoonotic parasites Trichinella spp. and Capillaria hepatica. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 58. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita. APVV PL-SK-21-0026 : Synantrópne drobné cicavce ako rezervoár zoonózneho druhu Capillaria hepatica (Nematoda:Capillariidae). Czech and Slovak Parasitological Days) Type: AFH
  • MITERPÁKOVÁ, Martina**. Pľúcne alebo "srdcové" červy psov? Aktuálna diagnostická a terapeutická výzva = Canine lungworms or heartworms? Current diagnostic and therapeutic challenges. In Vetžurnál, 2024, roč. 22, č. 1, s. 6-11. ISSN 2585-884X. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Type: BDF
  • PĘKACZ, Mateusz** - BASAŁAJ, Katarzyna - MITERPÁKOVÁ, Martina - RUSIECKI, Zbigniew - STOPKA, Diana - GRACZYK, Dominika - ZAWISTOWSKA-DENIZIAK, Anna. An unexpected case of a dog from Poland co-infected with Dirofilaria repens and Dirofilaria Immitis. In BMC Veterinary Research, 2024, vol. 20, no. 1, art. no. 66. ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-024-03921-3 (Grant. No. 0106/L-9/2017 : National Centre for Research and Development) Type: ADCA
  • PĘKACZ, Mateusz - SLIVINSKA, Kateryna - BASAŁAJ, Katarzyna - KALINOWSKA, A. - WESOŁOWSKA, A. - VYNIARSKA, A. - KYSTERNA, O. - KLIETSOV, A. - GAWOR, Jakub - KCHARCHENKO, Vitaliy** - MITERPÁKOVÁ, Martina - ZAWISTOWSKA-DENIZIAK, Anna. Unveiling biohazard threats: Molecular surveillance of D. repens, D. immitis, and A. reconditum in stray animals amidst military war in Ukraine. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 4. ISBN 978-80-972239-1-5. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/ (LIDER IX 0106/L-9/2017 : The National Centre for Research and Development, Poland. R-2022/01/3/NZ6/00089 : National Science Centre, Poland. AvHID 1233593 : MSCA4Ukraine. Czech and Slovak Parasitological Days) Type: AFF
  • SANTORO, Azzurra** - SANTOLAMAZZA, Federica - CACCIÒ, Simone - LA ROSA, Giuseppe - ANTOLOVÁ, Daniela - AUER, Herbert - BAGRADE, Guna - BANDELJ, Petra - BASSO, Walter - BECK, Relja - CITTERIO, Carlo V. - DAVIDSON, Rebecca K. - DEKSNE, G. - FREY, Caroline F. - FUGLEI, Eva - GLAWISCHNIG, Walter - GOTTSTEIN, Bruno - HARNA, Jiří - PETERSEN, Heidi Huus - KARAMON, Jacek - JANSEN, Famke - JAROŠOVÁ, Júlia - JOKELAINEN, Pikka - LUNDSTRÖM-STADELMANN, Britta - MAKSIMOV, Pavlo - MILJEVIĆ, Milan - MITERPÁKOVÁ, Martina - MOKS, Epp - ORIGGI, Francesco - OZOLINA, Zanda - RYSER, Marie-Pierre - ROMIG, Thomas - ŠARKÜNAS, Mindaugas - SCORRANO, Nathalie - SAARMA, Urmas - ŠNÁBEL, Viliam - SRÉTER, Tamás - UMHANG, Gérald - VENGUŠT, Gorazd - VENGUŠT, Diana Žele - CASULLI, Adriano. Mitochondrial genetic diversity and phylogenetic relationships of Echinococcus multilocularis in Europe. In International Journal for Parasitology, 2024, vol. 54, no. 5, p. 233-245. ISSN 0020-7519. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2024.01.003 (MEmE Project grant agreement No. 773830 : The EU’s Horizon 2020 Research and Innovation programme. Grant PRG1209 : The Estonian Ministry of Education and Research Project) Type: ADCA
  • SARABEEV, Volodimir** - SHVYDKA, S. - LISITSYNA, Olga - OROS, Mikuláš - MITERPÁKOVÁ, Martina - ŽDÍMALOVÁ, Mária. The sample size matters: evaluating minimum and optimum values in prevalence studies. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 8. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00017 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00029 : EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. Czech and Slovak Parasitological Days) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus