Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - KIMIJANOVÁ, Jana**. Fear of heights shapes postural responses to vibration-induced balance perturbation at virtual height. In Frontiers in Human Neuroscience, 2023, vol. 17, art. no. 1229484, p. [1-10]. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.787 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1229484 (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Type: ADMA
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - KIMIJANOVÁ, Jana. Modulation of trunk symmetry using sensory stimulation in post-stroke patients: the study design. In Gait & Posture, 2023, vol. 106, p. 33. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (ESMAC 2023 Annual Meeting. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Type: AFG
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor. Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 7. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Type: AFH
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - ŠINGLIAROVÁ, H. - HLAVAČKA, František - VALKOVIČ, Peter - GÁBOR, Martin - ŠALING, Marián - KIMIJANOVÁ, Jana. Nové možnosti zlepšenia stabilizácie sedu u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. In XXXI. zjazd SS FBLR : zborník abstraktov. - Bratislava : SLS, OZ - Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 2023, s. 21. ISBN 978-80-89305-66-7. (APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Zjazd Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie) Type: AFH
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Individual height intolerance affects postural control during the virtual height exposure. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 42-45. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
  • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. Vekom a vibračnou stimuláciou podmienené zmeny anticipačných posturálnych nastavení výkroku. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 14. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Type: AFH
  • KIMIJANOVÁ, Jana - ŠINGLIAROVÁ, H. - HLAVAČKA, František - VALKOVIČ, Peter - GÁBOR, Martin - ŠALING, Marián - BZDÚŠKOVÁ, Diana. New possibilities of trunk symmetry modulation in stroke patients using combined sensory stimulation. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 110-113. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
  • MARTIŠ, P. - SLOBODOVÁ, Lucia - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - VASIĽOVÁ, Z. - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - VALKOVIČ, Peter - KOŠUTZKÁ, Zuzana. Impact of exercise program on dual-task walking speed compared to normal gait speed in patients with Parkinson's disease: Interim analysis. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 137-140. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus