Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. RNDr. Zuzana Gažová DrSc.

International projects

* Azobenzenes as potential Alzheimer's theranostic agents

Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.


National projects

* -

Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fedunová Diana PhD.

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

-

Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver