Information Page of SAS Employee

Ing. Marek Radvanský PhD. - projects

International projects

* DISKOW - Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Tvorba poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Program: Iné
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021


National projects

SHERM - Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Program: APVV
Project leader: Ing. Radvanský Marek PhD.
Duration: 1.7.2017 - 31.12.2020

Projects total: 2

Note:
* cosolver