Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Marek Radvanský PhD.

International projects

* The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

Duration: 10.3.2023 - 10.2.2025
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.


National projects

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Transmission of price shocks along production value chain and real estate prices cluster analysis in Slovakia

Transmisia cenových šokov vo výrobnom reťazci a zhluková analýza cien nehnuteľností v SR

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Kharin Sergei Cand.Sc.

Projects total: 3

Note: * cosolver