Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Martin Škrátek PhD.

National projects

* ITAGES - Identification of stress-induced alterations in expression of NRF2 target genes in rat models of prehypertension: the effect of comorbid hypertriglyceridemia and dimethyl fumarate treatment

Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.

* SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures

SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.

* SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures

SQUID magnetometria nano-a mikročastíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciach v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Maňka Ján CSc.

* Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.

Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Škrátek Martin PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver