Information Page of SAS Employee

Mgr. Dušan Starek PhD. - projects

National projects

* Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Starek Dušan PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Projects total: 2

Note:
* cosolver